ss
365° นิทรรศการภาพถ่าย 365 ภาพที่เล่าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติภายใน 365 วัน
จากภาพวาดของศิลปินดังยุคเรอเนซอง​ซ์ถึงวันแรกที่มนุษย์เดินทางไปอวกาศ จากการปฏิวัติฝรั่งเศสครั้งใหญ่ไปจนถึงวันที่งานศิลปะของ Banksy ถูกขายต่อในราคาถูกกว่าตลาดเกือบ 3,000 เท่า จากวันที่มนุษย์ตบเท้าเข้าสู่สงครามสู่วันที่การต่อสู้เกิดขึ้นแบบไม่เห็นหน้าผ่านฉากหน้าที่เรียกกันว่า ‘โลกออนไลน์’

ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่ถูกรวบรวมไว้ใน 365° นิทรรศการภาพถ่ายที่ฉายความสำเร็จและล้มเหลวของมนุษยชาติผ่านไลต์บอกซ์จำนวน 365 กล่อง บรรจุเรื่องราวสำคัญ 365 เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์โลก เรียงลำดับตามวันที่ในปฏิทิน

Read more at: https://adaymagazine.com/365-eugenio-recuenco/