ชั้น 2 ศิลปะร่วมสมัย

ศิลปะร่วมสมัย
บริเวณชั้น 2 นำเสนอศิลปะในทุกรูปแบบ ทั้งงานจิตรกรรม ภาพถ่าย ประติมากรรม ภาพยนตร์ ดนตรี เป็นที่ที่ให้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปินและศิลปะ มีงานศิลปะจำหน่ายและดื่มด่ำ อีกทั้งมีสินค้าจากการสร้างสรรค์ของศิลปินและของที่ระลึกจากงานนิทรรศการ