ชั้น 3 ของตกแต่งและชิ้นงานแอนทีค

ของตกแต่งและชิ้นงานแอนทีค
บริเวณชั้นนี้รวบรวมงานแอนทีค ของสะสมและของตกแต่งบ้าน ไปจนถึงงานจิตรกรรม เครื่องพอร์ซเลน ชิ้นงานแกะสลัก เครื่องเงิน เครื่องเบญจรงค์ และของมีค่าจากโลกตะวันออก