ชั้น 4 ชิ้นงานแอนทีคและการประมูล

ชิ้นงานแอนทีคและการประมูล
บริเวณชั้นนี้รวบรวมร้านค้าที่มีความเข้าใจในงานแอนทีค อีกทั้งมีสมาคมเผยแพร่และส่งเสริมศิลปวัตถุและ RCB Auctions